Kinderoppasdienst (KOD)

De kinderoppasdienst biedt ouders met kinderen de kans om van huis weg te kunnen, terwijl iemand op de kinderen past. Gezinnen kunnen ook een beroep doen op de kinderoppasdienst om tijdens de schoolvakanties overdag op de kinderen te passen.

De plaatselijke coördinator is de motor van een kinderoppasdienst en de tussenpersoon tussen gezinnen en oppassers. Deze heeft als taak:

  • te zorgen voor voldoende en bekwame oppassers
  • de vragen van gezinnen op te vangen en aan elk gezin de gepaste oppasser te bezorgen
  • een minimum aan administratie te verrichten

De oppassers

De oppassers moeten minimum 15 jaar oud. Een voorafgaand gesprek met de coördinator is vereist. Een eerste vereiste is dat hij/zij graag met kinderen omgaat. De oppassers volgen nu ook één dag stage in de kribbe "De kaboutertuin". Zo kunnen zij ook enige ervaring opdoen met de zorg voor jonge kinderen (0 tot 3 jaar). Oppassen is een kwestie van vertrouwen en geen vrijblijvende bezigheid: duidelijke afspraken met alle betrokken partijen zijn onontbeerlijk en iedereen komt deze afspraken ook na. De oppassers zijn via de gezinsbond verzekerd.

De gezinnen

Ouders die een oppas nodig hebben,wenden zich uitsluitend tot de plaatselijke coördinator. Zij houden zich aan de gemaakte afspraken: uur van vertrek en aankomst, halen en thuisbrengen van de oppasser, gebruik van het verzekeringsbriefje, toepassing van het tarief.

Belangrijk

Sedert februari 2002 kunnen nog alleen gezinnen die lid zijn van de bond, gebruik maken van de kinderoppasdienst.

Tarieven

Uurtarief                                                                €5,00
Overnachting (20.00 – 08.00 uur + ontbijt)           €25,00
Minimumprestatie (minder dan 2 uren)                €10,00
aankoop credits via de website van de kinderoppasdienst. (zie onder)

Verplaatsingskosten worden niet aangerekend en elk begonnen uur wordt volledig betaald. Voor wettelijke feestdagen gelden speciale tarieven; info bij de coördinator.

Hoe ga je te werk?

Sinds enkele jaren werken we met de webtoepassing www.kinderoppasdienst.be voor de aanvraag van babysits. Op deze webtoepassing kunnen leden van de Gezinsbond zelf een aanvraag doen om een babysit te 'boeken'. 

Let er wel op dat je bij het inschrijven op de webtoepassing kiest voor afdeling Weerde (of voeg deze later toe via het tabblad 'Mijn gezin-oppasdienst toevoegen') anders lukt het niet om jullie te aanvaarden.

Eens actief, kan je zelf een aanvraag aanmaken en aanduiden naar welke babysitters je de aanvraag stuurt of gewoon de opdracht naar alle babysitters sturen. Hierbij kan je ook telkens wat info meegeven naar de babysitters (bv het jongste kindje zal al slapen). Je kan hij elke opdracht aanduiden of je de babysit kan ophalen/thuisbrengen of niet.

De eerste die de opdracht aanvaardt, wordt die dag jouw babysit. De toepassing stuurt naar jou, naar de babysit en naar de coördinator een mailtje. Van zodra een babysit eenmaal bij jou geweest is, wordt deze aan jouw profiel gelinkt en kan je bij een volgende opdracht, indien gewenst, de aanvraag (eerst) enkel naar deze babyitter sturen. We kunnen ook reeds gekende babysitters direct aan je profiel linken, geef de namen gerust door aan de coördinator.

Prestatiebriefjes zijn afgeschaft en vervangen door vooraf aan te kopen digitale credits. Deze dekken dan de verzekering. De babysit wordt na zijn/haar prestatie onmiddellijk betaald, het huidige tarief is € 5 per uur.

We maakten een heel handig filmpje om je door de stappen van een aanvraag te loodsen

https://www.youtube.com/watch?v=SPJ8pEUDX8s&index=4&list=PL-I11y1LRH39_Q_S_i1j06u1vAogS6Vt_

Indien je toch nog vragen hebt, stuur gerust een mailtje naar de KOD-coördinator:

Els Van Steenbergen
kinderoppasdienst@gezinsbond-weerde.be
Vredelaan 115
1982 Weerde
0486/10.00.23

Kinderoppasdienst
Opgroeien zonder zorgen